DZĪVESGAITA (LV)

 

Ramona Ķiesnere dzimusi Rīgā 1966. gada 4. maijā

Daudzi datumi, fakti un sastaptie cilvēki pēc gadiem izrādās liktenīgi. Tā arī šis datums- 4. maijs 1990. gadā kļuva par Latvijas neatkarības atjaunošanas dienu,  visas valsts svētkiem.

Absolvējot Rīgas 4. vidusskolu, kas tagad ir Angļu ģimnāzija, Ramona vēl nenojauta, ka vēlāk kļūs par angļu valodas skolotāju.  Padomju Savienībā ar slēgtām valsts robežām svešvalodas zināšanas nelikās ļoti svarīgas, un padziļinātā angļu valodas mācīšanās tolaik likās pilnīgi lieka.

Šīs pašas skolas klasesbiedrs kļuva vēlāk par Ramonas dzīvesbiedru, un četrus bērnus viņi audzināja abi būdami vēl studenti. Taču tieši tas caur Jaunatnes Sarkanā Krusta organizāciju saveda viņus kopā ar brīnišķīgiem un izpalīdzīgiem cilvēkiem no Somijas pilsētas Jakobštatas, ar kuriem saikne ir saglabāta joprojām. Tur pēc Latvijas Mākslas Akadēmijas beigšanas notika arī Ramonas pirmā gleznu izstāde, kas bija veltīta Pāvilostai- mazai, romantiskai pilsētiņai pie Baltijas jūras.

Nostrādājusi dažus gadus Pāvilostas mākslas skolā par pedagogu, Ramona ar ģimeni pārcēlās uz Salaspili, kur pēc denacionalizācijas tika atgūti atpakaļ vīra dzimtas īpašumi, kurus vajadzēja apsaimniekot. Strādājot Rīgā par skolotāju, Ramona vadīja Salaspils Mākslinieku un daiļamatnieku asociāciju “Salas pils”, vēlēdamās bagātināt pilsētas kultūras dzīvi un atjaunot vēsturisko centru.

Būdama vienmēr sabiedriski aktīva, nu jau vairāk nekā 10 gadus Ramona ne tikai māca angļu valodu Āgenskalna Valsts ģimnāzijā, bet arī raksta un koordinē Eiropas starptautiskos skolu projektus.

Ramonas gleznas regulāri izdaiļo skolas gaiteņus, bet daudzi darbi ir izstādīti, pārdoti un dāvināti gan iestādēm, gan privātpersonām ne tikai Latvijā, bet arī dažādās pasaules valstīs.

Tomēr lielākā Ramonas vērtība ir viņas ģimene – dzīvesbiedra atbalsts, bērnu izglītība un labklājība, mīlestība uz dzimto zemi, sakārtotas un estētiskas vides veidošana vienmēr un visur.

Uz galeriju