Padomju mantojums / Soviet heritage

2011. gada 16. augusts

50 x 70