Padomju mantojums | Soviet heritage | 2008 | 50×70