Vecā piestātne / The Old Port

2013. gada 29. oktobris

Old port

102×85